Een eigen woning aankopen misschien wel de belangrijkste stap in je leven. Bij iFinco helpen we je graag bij de zoektocht naar de meest geschikte woonlening. Dit doen we op basis van ieders financiële situatie en de ervaring leert ons dat die al eens kan verschillen. Zo kopen sommigen alleenstaand en anderen kopen dan weer met twee.

Maar ook als je een partner hebt kan de situatie verschillen. Want wat als je gehuwd bent en wat als je samenwoont? Is er dan een verschil om een lening aan te gaan? Jazeker. We leggen het verschil en de gevolgen graag uit.

I Finco blog afbeeldingen

Ik ben gehuwd

Ben je gehuwd? Dan moet je rekening houden met de regeling van je huwelijksvermogen. Daarmee bedoelt men het geheel aan goederen dat jij en je partner bezitten en/of verwerven voor en na het huwelijk. Je kan schikkingen treffen door een notarieel huwelijkscontract af te sluiten maar doe je dat niet, dan val je automatisch onder de wettelijke regeling. Die voorziet in drie vermogens; namelijk dat van de afzonderlijke partners en het gemeenschappelijke. Alle bezittingen en schulden van een koppel behoren daarin na hun huwelijk tot het gemeenschappelijk vermogen.

Wil je afwijken van de wettelijke regeling, dan kan dit door het aangaan van een notarieel huwelijkscontract. Je kan dan kiezen voor een volledige, strikte scheiding van al jullie goederen of voor een totale algemeenheid ervan. Maar je kan ook een eigen vrije verdeling maken. Al deze regelingen zijn echter niet absoluut. Zo is voorzien dat zelfs als de gezinswoning eigendom is van één van echtgenoten, de andere partner er niet zomaar kan worden uitgezet. Dat kan pas na de ontbinding van het huwelijk. In geval van een echtscheiding kan het ook zijn dat je jouw partner moet uitkopen als jullie beiden eigenaars zijn en één van jullie de woning wil behouden. Meer hierover kan je lezen in onze vorige blog.

Ik woon samen met mijn partner

Heel wat koppels huwen niet maar wonen samen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden.

Wettelijk samenwonenden hebben hun samenwoonst laten registreren door de burgerlijke stand van de gemeente. Hierdoor worden ze grotendeels gelijkgetrokken als gehuwden en kunnen ze beiden genieten van bescherming van de gezinswoning. Stel dat de woning van één van de partners is, kan de inwonende partner niet zomaar uit de woning gezet worden.

Feitelijk samenwonenden huizen gewoon samen zonder enige formaliteit. Is de woning gekocht door slechts één partner, dan is er geen bescherming voor de inwonende partner. Met andere woorden: hij of zij kan uit het pand worden gezet.

Toch kunnen samenwonenden ook een woning kopen, ongeacht of ze wettelijk of feitelijk samenwonend zijn. Dit kan in 50/50 verhouding, maar ook in gelijk welk andere verhouding. Ieder is dan eigenaar van zijn of haar deel.

Wat zijn de gevolgen voor je lening?

  • Aan gehuwden en wettelijk samenwonenden zal de bank steeds vragen om samen voor de hypotheeklening te tekenen. Men kan immers nooit de woning verkopen zonder instemming van de andere partner, ook al is die de uitsluitende eigendom van één van hen.
  • Bij feitelijk samenwonenden ligt dat anders: zij kunnen ieder voor zich een woonlening afsluiten zonder inmenging van de partner of beslissen het samen te doen en opteren voor een gezamenlijke lening en twee aparte kredieten.
  • Samen lenen betekent dat beide partijen moeten instaan voor de volledige terugbetaling van de volledige schuld. In de meeste gevallen is het beter met twee te lenen omdat banken een dubbele waarborg verkiezen. Zij houden rekening met de grens van één derde van de inkomsten.

Wat gebeurt er met de lening bij het overlijden van één van de partners?

Het aangaan van een krediet is voor financiële instellingen een risico aangezien zij niet 100% zeker zijn dat ze het geleende kapitaal terug krijgen. Daarom vragen zij steeds om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze verzekering beschermt jouw nabestaanden (partner, kinderen, …) in het geval van overlijden voordat het woonkrediet volledig is afbetaald. Of je nu gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont, … je burgerlijke staat doet er niet toe. Iedereen kan een schuldsaldoverzekering afsluiten.

Let op: het is niet verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de instelling waar je het krediet aangaat. De kredietgever kan wél eisen dat een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten, maar kan je dus niet verplichten om deze verzekering af te sluiten bij een door hem gekozen verzekeraar. Het is zelfs wettelijk verboden zoiets te verplichten, maar wel te overwegen als de bank je een belangrijke korting wil toestaan op de rentevoet van de lening.

Wat als je geen schuldsaldoverzekering afsluit?

Stel: jij en je partner kopen een huis, lenen hiervoor een aanzienlijk bedrag en één van jullie overlijdt nog voor de woning is afbetaald. Jullie hebben geen schuldsaldoverzekering afgesloten. Wat gebeurt er dan?

In eerste instantie zal de erfenis van de overledene gebruikt moeten worden om zijn of haar deel van de schulden te betalen die op het ogenblik van overlijden nog openstaan. De notaris zal een inventaris opmaken van alle tegoeden en schulden van de overledene. Alle activa van de overledene, inclusief zijn of haar aandeel in de gemeenschappelijke woning zullen dan aangewend worden om de openstaande schulden (zijn of haar deel van de lening) te vereffenen. Dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de overblijvende partner als blijkt dat die niet over voldoende middelen beschikt om de openstaande schuld verder alleen af te lossen. Op die manier zou hij of zij kunnen verplicht worden om het huis te verkopen.

Al die problemen kunnen eenvoudig worden voorkomen door het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Die is gekoppeld aan het krediet dat jij en je partner aangingen voor de aanschaf van een woning en zorgt ervoor dat, in geval van een overlijden, het openstaande saldo dat nog ten laste was van de overledene door de verzekeraar wordt terugbetaald aan de bank.

Je bent vrij te beslissen om beiden het volledige bedrag van de lening te verzekeren of te kiezen voor elk zijn deel. Uiteraard hebben de verzekerde bedragen enig effect op de premie die je jaarlijks of éénmalig kan vereffenen.

Een krediet aanvragen op basis van jouw leefsituatie: iFinco helpt je graag

iFinco kan je bij het hele plaatje helpen door het maken van simulaties van de terugbetalingscapaciteiten, het vergelijken van de beste kredieten in ons netwerk en nog veel meer. Aarzel daarom niet om op ons een beroep te doen en leg nu je afspraak vast!

Maak een afspraak