Stel: je wil graag een woning kopen, maar je hebt (nog) geen vast contract. Je werkt bijvoorbeeld op interimbasis, of met een contract van bepaalde duur, je ontvangt een (tijdelijke) invaliditeitsuitkering, of misschien ben je al op pensioen?

Is het dan mogelijk om nog te lenen voor een aankoop of werken? Of laat je je droom best varen? iFinco legt uit. Lees snel verder!

Whats App Image 2021 12 02 at 14 30 52

Hoe bekijken de banken het?

Een bank is risico-avers. Op alle mogelijke manieren trachten zij om (zo veel mogelijk) zekerheid te hebben dat je jouw engagement gaat nakomen als het krediet is afgesloten.

Daarom vinden ze de stabiliteit van de inkomsten een zeer belangrijke factor.

Ben je net veranderd van werk omdat je daar gunstigere werkuren hebt of ben je een starter die eerst een proefperiode met een contract van bepaalde duur moet doorlopen? Gelukkig zijn er voldoende kredietinstellingen die niet alles zwart-wit zien en luisterbereid zijn.

Als kredietmakelaar gaan wij steeds voor een degelijke toelichting & verdediging van jouw kredietdossier, waardoor de slaagkans van je krediet enorm verhoogt.

De actieve rol die wij daarin spelen is daarin niet te onderschatten: doorheen de jaren bouw je als makelaar een vertrouwensrol op met de kredietverstrekkers die in 2 richtingen gaat. Als makelaar weet je op welke kredietinstellingen je kan rekenen, maar evenzeer vertrouwen zij in ons als wij een overtuigend jouw dossier voorstellen & aanbrengen.

Het kan daarom van belang zijn bij een kredietmakelaar langs te gaan die heel veel kredieten realiseert.

Wat met vervangingsinkomsten of een (toekomstig) pensioen? Er zal een inschatting gemaakt worden van terugbetaling van het krediet gedurende de hele periode van het krediet. Als dit het geval is, kan je zeker een aangepast krediet verkrijgen. Er zijn vandaag zelf een aantal kredietmaatschappijen die geen eindleeftijd meer opleggen. Toch nog een verhuis of renovatiewerken plannen in je pensioen? Het kan!

Andere belangrijke criteria

Terugbetalingscapaciteit: Misschien zit jouw maandelijks inkomen op het randje om net wél een goedkeuring te krijgen of is jouw tijdelijk contract toch net niet genoeg voor de maatschappij.
Eventueel wil iemand van je familie wel helpen (die dan juist wél een vast contract hebben)? Zo kunnen ouders bv. in eerste lijn, al is het voor een klein percentage, mede-eigenaar worden. De inkomsten van die personen tellen voor de maatschappij volledig mee voor de bank. Dat vergroot enorm het draagvlak naar de kredietverstrekkers toe.

Een mooi startkapitaal is altijd een extra troef. Hoe meer eigen inbreng, hoe minder je moet lenen en hoe lager het risico is voor de bank. Als alle andere parameters al goed zitten dan zal men sneller jouw krediet goedkeuren.
Bovendien toon je ook dat je zélf gelooft in de eigendom die je koopt door je eigen middelen daarin te willen “investeren”.

Tips

Wist je dat je een gratis verzekering kan krijgen van de Vlaamse overheid die je helpt aflossen wanneer je arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt? Dit is de verzekering “gewaarborgd wonen”: na het afsluiten van een krediet kan je onder bepaalde voorwaarden een verzekering krijgen van de Vlaamse overheid.

Bij het aanvragen van de lening moet je minstens 12 maanden onafgebroken aan het werk zijn. Je hebt wel 1 jaar de tijd om de verzekering aan te vragen, dus ook al ben je net gestart, toch kan je vaak terecht voor zo’n gratis verzekering.

Kortom ...

Ben je momenteel niet in de situatie met een vast contract, dan zijn er misschien wat meer uitdagingen om jouw krediet goedgekeurd te krijgen, maar met een goed onderbouwd dossier is het zeker niet onmogelijk!

Kom eerst eens praten met één van onze kredietadviseurs. Zij kunnen je direct een duidelijk beeld geven van wat er wel/niet mogelijk is in jouw situatie. Een open communicatie kan ervoor zorgen dat we jou snel een geschikte oplossing kunnen geven! Tenslotte is en blijft ons advies gratis.

Maak een afspraak