Ontvang jij momenteel een uitkering en heb je plannen om een woning aan te kopen of een ander project te financieren waar je een lening voor nodig hebt? Dan vraag je je vast af of je kan lenen met een uitkering.

Het wekt vaak meer vragen op dan het beantwoordt. iFinco schept graag duidelijkheid in het bos der verwarring wat lenen met een uitkering betreft.

Kort gezegd, is het antwoord: Ja! Maar…

Het gaat er strenger aan toe. Toch is het vaak mogelijk om te lenen met een uitkering, dus laat je niet afschrikken. iFinco begeleidt je graag!

Eerst en vooral zijn er een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden bij het lenen met een uitkering. Deze zijn vaak niet erg verschillend met de vragen die men stelt bij het aanvragen van een doordeweekse lening. Echter zijn er veel belangrijke verschillen en nuances die een enorme impact hebben op het lenen met een uitkering.

Wij sommen ze alvast even op en ontleden ze verder in deze blog. Lees nu verder!

  • Is het van belang welke soort uitkering ik ontvang?
  • Hoeveel geld kan ik lenen met een uitkering?
  • Kan ik lenen met een pensioen?
  • Wat zijn de gevaren rond het lenen met een uitkering?
Tierra mallorca Np Tb V Okkom8 unsplash

De aard van de uitkering heeft impact op jouw kredietaanvraag

Gelijkaardig aan een “gewone” lening wordt er steeds gekeken naar je huidige, financiële situatie. Dit is bij het lenen met een uitkering niet anders. Dat wil zeggen dat de soort uitkering die je ontvangt van belang is. Of het nu gaat over een werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering of een uitkering omwille van arbeidsongeschiktheid, heeft het effect op jouw aanvraag.

Stel, je geniet momenteel een invaliditeitsuitkering omwille van een werkongeval. Is er zicht op werkhervatting? Zo niet, blijft het bedrag van de uitkering gelijk gedurende een langere periode? Zo ja, op welke termijn zal de werkhervatting plaatsvinden? Dit zijn één voor één vragen die de bank of financiële instelling zal stellen. De antwoorden hierop geven jouw mogelijkheden voor het lenen met een uitkering meer vorm.

Zoals je ziet, is lenen met een uitkering niet “one size fits all”. En maar goed ook! Je wilt natuurlijk een lening ontvangen die afgestemd is op jouw behoeften, levensstijl, toekomstvisie en terugbetalingscapaciteit. Daar helpt iFinco met plezier en voornamelijk duidelijke informatie bij!

Wij fungeren als brug tussen de verschillende kredietverstrekkers en banken en helpen je aan de juiste lening aan de hand van jouw persoonlijke situatie.

Hoeveel geld kan ik lenen met een uitkering?

Dat is hamvraag van deze hele blog. Uiteindelijk wil je weten hoeveel je kan lenen met een uitkering want enkel zo kan je een concreet plan voor jezelf en je aankoop uitstippelen.

Zoals hierboven reeds aangehaald is je persoonlijke financiële situatie de leidraad doorheen dit verhaal. Het te ontlenen bedrag is een minstens even belangrijke factor bij het lenen met een uitkering. Wens je een auto te kopen of heb je je oog laten vallen op een woning? Dan zit je al in een andere grootorde van bedragen waar je over spreekt als je wil lenen met een uitkering.

Een kanttekening bij het te ontlenen bedrag is tevens het percentage dat je wenst te ontlenen van het doel.

Zoals eerder vermeld zijn er steeds verschillende variabelen waar een bank rekening mee houdt. Op het einde van de rit maken zij een afweging tussen positieve en negatieve elementen en op basis daarvan maken zij hun besluit.

Woningen met een hoge EPC-waarde zonder bijkomende werken, 100% leningen… zijn eventueel negatieve elementen die zij in de weegschaal leggen.

Vanaf je het aankoopbedrag, het gewenst ontleende bedrag en jouw persoonlijke financiële situatie hebt uitgewerkt, ben je al een heel eind dichter bij het lenen met een uitkering. Wil je dat wij jouw financiële situatie in kaart brengen in een vrijblijvend gratis gesprek? Klik hieronder!

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Lenen met pensioen

Je hebt je steentje bijgedragen aan de samenleving en geniet van je pensioen.

Is het dan nog mogelijk om te lenen?

Kort gezegd voorziet de Belgische wet geen maximumleeftijd voor het verkrijgen van een lening. Dit wil zeggen dat je kan lenen met een pensioen. Echter zal hierbij de duur van de lening en de terugbetaling ervan extra onder de loep genomen worden.

Stel dat je op het moment dat je lening aangaat nog niet met pensioen bent, maar dat wel zal zijn tijdens de looptijd van de lening, dan zal de financiële instelling hier rekening mee houden.

Wens je met je pensioen te investeren in vastgoed? Lees onze blog voor meer informatie!

LEES DE BLOG

Geld lenen met een uitkering? Laat je begeleiden door iFinco!

Zit je nog met verdere vragen, of wil je graag meer weten over het lenen met een uitkering? Maak vrijblijvend een afspraak in één van onze kantoren en we bekijken samen de mogelijkheden!

AFSPRAAK MAKEN