De wildste verhalen verschijnen dezer dagen in het nieuws over rentevoeten die al verdubbeld zijn in vergelijking met begin 2022. Daar is geen woord van gelogen, maar alles dient in zijn perspectief gezien te worden: procentueel zijn er grote sprongen gemaakt de laatste weken. In absolute cijfers hebben we echter nog steeds te maken met relatief lage rentevoeten.

I Finco Coverfoto Blogs 2

Zo is een stijging van 0,4% een groot procentueel verschil bij een tarief van 1% t.o.v. bij een tarief van 4% ... De laatste jaren worden we zodanig verwend dat we bijna vergeten hoe tevreden we tien jaar geleden nog waren met een rentevoet van 3 à 5%. Op dit moment is de vastgoedmarkt alles behalve afgekoeld. Dat zorgt ervoor dat (alleen) kopen er niet makkelijker op wordt. Is het daarom onmogelijk? Neen, zeker niet. Er bestaan formules om de aflossing van een lening draagbaar te houden. We leggen dit uit met een voorbeeld:

Voor een aankoop van € 300.000 en een lening van € 270.000 is de aflossing al snel € 1.175 / maand. Een mogelijke oplossing is om bvb. 50% van de lening aflossingsvrij te zetten (= einde-termijn krediet). Dit betekent dat er enkel intresten betaald worden op de helft van het krediet. Op die manier kan de maandlast zakken naar € 802 / maand. Wijzigt de financiële situatie op een bepaald moment, (bvb. een hoger loon, een partner, …) dan kan deze lening hervormd worden naar een krediet met een hogere kapitaalaflossing.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Een deel van de woning wordt intussen afbetaald en het pand zal in die periode alleen maar in waarde toenemen. Bovendien zal, met de hoge inflatie zoals we die vandaag kennen, het uitgestelde bedrag elk jaar dalen, want € 100 vandaag is binnen X tijd maar € 90 waard…

Een eindetermijnkrediet is dus een flexibele oplossing om alleenstaanden (en uiteraard ook koppels) meer zuurstof te geven: voor dezelfde eigendom kan de aanvraag van een klassieke lening geweigerd worden omdat de maandlast te hoog ligt. Deze alternatieve insteek maakt een veel hogere kans op goedkeuring omwille van een haalbare maandelijkse terugbetalingscapaciteit. Ook investeerders die rekenen op een meerwaarde-realisatie kunnen baat hebben bij dergelijke formules: het bullet-systeem bezorgt hen maandelijks meer financiële ademruimte. Mensen die bvb. een 2de aankoop willen doen, zonder dat ze hun eigen middelen willen blokkeren, kunnen met een lening in combinatie met een ‘bullet-lening’ op een interessante manier hun volgende aankoop realiseren. Een voorbeeld uit het leven gegrepen:

Het koppel Camille en Emiel zijn beiden 38 jaar en wilden investeren in vastgoed. Ze hadden de mogelijkheid om een nieuwbouwappartement aan te kopen voor € 375.000 inclusief kosten. Zelf hebben ze een woning ter waarde van € 500.000 en een openstaand krediet van € 180.000 bij hun huisbank. Hiervoor betalen ze maandelijks ook € 1.200.

WAT STELDE IFINCO VOOR?

iFinco raadde het koppel aan om geen spaargeld te investeren, en het hele bedrag van de aankoop en de kosten te ontlenen. Om hun maandelijkse aflossing te laten dalen, namen ze het openstaand bedrag van hun lopend krediet samen met de totale kostprijs van het aan te kopen pand, wat neerkwam op een totaalbedrag van € 555.000. Hun iFinco-adviseur stelde voor om de aankoopprijs van hun 2de aankoop volledig in een einde-termijn-formule te lenen. Hierdoor betalen ze € 1.480 per maand, wat eigenlijk maar € 280 meer is dan hun huidige maandlasten. Op deze manier blijft hun privé cashflow aanzienlijk stijgen door de toekomstige huurinkomsten en hoeven ze geen spaargeld te investeren. Bovendien zal het pand in waarde stijgen waardoor het bij een eventuele verkoop voor meer verkocht kan worden dan de aankoopprijs inclusief kosten. Naast het systeem van aflossingsvrije kredieten, bestaan er nog tal van andere flexibele kredieten.

We bekijken eerst de situatie van elke klant alvorens we een financieringsvoorstel uitwerken op maat. Hierbij houdt iFinco niet alleen rekening met de mogelijkheden en de behoeften van de ontlener op dat eigenste moment maar denken we verder. We informeren naar de ambities en toekomstplannen op korte, middellange en soms zelfs lange termijn. Zo vinden we de juiste oplossing voor iedereen. Wilt u weten hoe wij uw dossier zouden aanpakken? Maak dan vlug een afspraak!