Sinds 01/04/2020 is het mogelijk om uitstel te vragen voor de betaling van uw hypothecair krediet. Echter, elke kredietmaatschappij heeft zijn eigen procedure hiervoor. Hierbij een compleet overzicht:
Moeilijk

Update 04/04/2020 - 10u50

AANDACHT !
Wanneer u uw aanvraag doorstuurt naar de kredietinstelling tot het bekomen van uitstel van betaling is het belangrijk dat u steeds volgende zaken in acht neemt :

* Verduidelijk steeds kort uw situatie en verklaar de reden van uw tijdelijke economische werkloosheid

* Voeg steeds de bewijzen toe van uw economische werkloosheid

* Maak uw aanvraag enkel en alleen over als deze compleet is

* Plaats steeds info@ifinco.be mee in CC, wij kunnen op deze manier mee uw aanvraag volgen en indien nodig verdedigen

* Voer geen aanvraag in wanneer u niet financieel bent getroffen door het Corona-virus

* Heeft u een achterstand in betaling? Zorg voor een volledige aanzuivering alvorens uw aanvraag in te dienen

Contactgegevens per kredietmaatschappij:

• AG Insurance: info@aginsurance.be

• Allianz: contactformulier

• AXA Bank: Formulier (hypothecaire lening) of formulier (professioneel krediet) en mogelijk verklaring op eer opsturen naar credits.gestion.clients@axa.be

• CKV: covid-19@ckv.be

• Creafin: Formulier opsturen naar BackOfficeML@recordcredits.be (rechtstreeks van de klant)

• Credimo: creditmanagement@credimo.be -> u ontvangt een aanvraagformulier van de kredietmaatschappij

• Elantis: Formulier opsturen naar covid-19@elantis.be met <<Covid-19 – Naam klant – referte van de hypothecaire lening PXXXXXXvoor hypothecair krediet>> als onderwerp. Mail support.be@april.com voor SSV (met aanvaarding uitstel hypothecair krediet)

• Demetris: formulier + bewijsstukken doormailen naar attest.credit@demetris.biz. Om in aanmerking te komen voor de opschorting vanaf de eerstvolgende vervaldag, dient de volledige aanvraag van de klant ten laatste 4 werkdagen vóór de 1ste van de maand verstuurd te worden samen met alle nodige bewijsstukken.

• Hypostart: info@hypostart.be Instructies op website

• EB Lease: info@eblease.be -> EB lease neemt rechtstreeks contact op met al zijn klanten

• Krefima: Online formulier

• Record: BackOfficeML@recordcredits.be - U bent particulier -> document , U bent professional -> document (vraag uw dossiernummer op bij ons)

• Patronale Life: hypo@patronale-life.be Instructies op website

• Vivium: Aanvragen via www.ifinco.be

• VDK: VDK Kantoor

• VSW: vsw@labri.be

Inactieve maatschappijen beheerd door Stater: Formulier (hypothecaire lening) of formulier (professioneel krediet) opsturen naar dm@stater.be

Uiteraard blijven wij ten allen tijde tot uw dienst.
Onze kantoren blijven steeds ter beschikking op 09/224.22.22

of info@ifinco.be

Het volledige iFinco-team wenst u veel moed en een goede gezondheid toe.