Wens je een hypothecaire lening af te sluiten voor het kopen, bouwen of verbouwen van je eerste en eigen woning? Via de Vlaamse Overheid kan je kosteloos een vrijblijvende verzekering afsluiten tegen een inkomensverlies ten gevolge van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, ongeacht of je loontrekkende of zelfstandige bent. Op die manier verzekert de Vlaamse overheid de gehele of gedeeltelijke aflossing van je lening gedurende een looptijd van maximaal 10 jaar vanaf je aanvraag.

I Finco Coverfoto Blogs 1
IS EEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERPLICHT?

Een verzekering gewaarborgd wonen is geen verplichte verzekering. Het is een extra verzekering die je onder bepaalde voorwaarden kan aanvragen en die daarenboven gratis is.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM VAN EEN VERZEKERING ‘GEWAARBORGD WONEN’ TE KUNNEN GENIETEN?

Op het ogenblik van je aanvraag moet je arbeidsgeschikt en aan het werk zijn en dat voor 12 opeenvolgende maanden. De tewerkstelling (ook uitzendarbeid) mag in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag onderbroken zijn met maximum 10 dagen. Dat kan je bewijzen met een werkattest of een attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

De geschatte verkoopwaarde van je woning mag niet hoger zijn dat 336.790 euro. Is je woning gelegen is een gemeente die opgenomen is op de lijst van gemeenten met een verhoogde verkoopwaarde zoals o.m. De Pinte, Evergem, Sint-Niklaas enz. Dan mag de verkoopwaarde ruim 387.310 euro bedragen. De volledige lijst kan je hier raadplegen.

Je moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor het kopen, bouwen renoveren van een woning. De aanvraag moet worden ingediend binnen het jaar nadat je bank het kapitaal van je lening ter beschikking stelde en je mag geen soortgelijke verzekering hebben afgesloten.

Opgelet: je kan maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Kijk dus goed na of je aan de voorwaarden voldoet. Word je afgewezen, dan kan je later geen nieuwe aanvraag meer indienen.

OP WELK BEDRAG HEB IK RECHT?

Dat is afhankelijk van de hoogte van jouw maandelijkse aflossing, het geleden inkomensverlies en de duur van je arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De maximale tegemoetkoming bedraagt 500 euro per maand.

Leende je echter voor een nieuwbouwwoning en is je gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan een bepaalde grens? Dan kom je in aanmerking voor een verhoogde som tot 600 euro per maand, mits je nieuwe woonst een energiepeil heeft dat lager is dan 70.

HOELANG KAN JE BEROEP DOEN OP DEZE WAARBORG?

Als je onvrijwillig werkloos wordt kan je gedurende 18 opeenvolgende maanden de tegemoetkoming ontvangen. Dien je later opnieuw een beroep te doen op de verzekering dan moet je wel aantonen dat je minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt. Ben je arbeidsongeschikt verklaard? In dat geval kan je zelfs gedurende 36 opeenvolgende maanden deze tegemoetkoming ontvangen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN EN EEN SCHULDSALDOVERZEKERING?

Deze waarborg staat los van de zeer nuttige schuldsaldoverzekering die je best afsluit bij het aangaan van een lening. Die dekt immers gedurende de looptijd van je lening het risico op overlijden van jou (of je partner met wie je de gezamenlijke lening aanging). Zoals het woord het zelf zegt wordt in dat geval een deel of soms het geheel van het resterende saldo van de lening terugbetaald aan de bank door de verzekeraar zodat je eigen aandeel in de aflossingen van de lening niet dient verhoogd te worden. Hierover lees je meer in onze vorige blog: ‘Waarom een schuldverzekering afsluiten bij een woonkrediet?’.

Het risico van het verlies van de woning zelf (bijvoorbeeld door brand- of waterschade) kan dan weer best verzekerd worden door een brandpolis waarvoor je net als de schuldsaldoverzekering ook bij ons terecht kan. Met deze waarborgen op zak ben je optimaal beschermd tegen eventuele tegenslagen.

HEB JE INTERESSE EN WIL JE MEER WETEN?

Aarzel niet om even een afspraak te maken met iFinco. We geven je graag een woordje uitleg en zoeken met jou meteen naar het meest geschikte krediet.